Certificari

Centralele Tatano îndeplinesc criterii de înaltă calitate și sunt realizate în conformitate cu reglementările în vigoare. Sunt destinate piețelor interne și externe.

Obținerea certificărilor de conformitate cu standardele menționate anterior atestă angajamentul constant și intenția puternică a societatii de a furniza produse și servicii în conformitate cu cele mai înalte standarde europene și internaționale, toate vizând satisfacția completă a clienților și urmărirea standardelor de cea mai înaltă calitate. 

Certificările vă pot ajuta să alegeți produse sustenabile pentru mediu și adecvate pentru proiectul dvs.
Certificazioni ambientali

Certificări de mediu

EN ISO 9001:2015
Standard internațional care definește cerințele unui sistem de management al calității. Conformitatea garantează modul de operare al companiei pentru a obține performanțe ridicate și calitatea proceselor prin implementarea acțiunilor care permit îmbunătățirea eficienței operaționale la toate nivelurile (inspecții, control in proiectare, monitorizarea ciclurilor de productie).

 

EN ISO 14001:2015
Standardul internațional de management voluntar de mediu. Societatea are un sistem de management adecvat pentru a menține sub control impactul activităților sale asupra mediului .

Tatano operează într-un mod sustenabil și cu respect maxim pentru mediuul inconjurator.
Garantăm că centralele pe biomasă Tatano sunt un semn vizibil de participare la eco-responsabilitate: sunt concepute pentru a rezista la ani și ani de utilizare; alegem întotdeauna cele mai robuste materiale și actualizăm constant sistemele de operare; 50% din energia utilizată în producție provine din surse regenerabile, măsurăm impactul fiecărei centrale asupra amprentei noastre totale de carbon și verificăm durabilitatea și siguranța materialelor din care este fabricată. Pentru că produsele cu adevărat avansate sunt cele care respectă mediul înconjurător.

 

ISO 18001
Certificarea internațională OHSAS 18001 (evaluarea sănătății și securității muncii) definește cerințele unui sistem de management al securității și sănătății lucrătorilor (SSL).Certificazioni prodotto

IMQ

Ecodesign 2020

Certificări de produs

CE
Marcajul CE la toate produsele Tatano.
Indică faptul că produsul respectă toate dispozițiile comunitare care prevăd utilizarea acestuia. De la proiectare, până la fabricare, de la introducerea pe piață, până la punerea în funcțiune și dezafectarea produsului. Terminologie, cerințe, testare și marcare în conformitate cu noua Directivă Mașini 2006/42 / CE.

 

EN 303-5:1999 - CLASE 3
Centrale pentru încălzire cu combustibil solid, cu încărcare manuală sau automată cu putere termică nominală de până la 300 kW. Terminologie, cerințe, teste și marcaj. 

 

 EN 303-5:2012 - CLASE 5 cerințe de mediu
Centrale pentru încălzire cu combustibil solid, cu încărcare manuală sau automată cu putere termică nominală de până la 500 kW. Terminologie, cerințe, testare și marcare în conformitate cu noua Directivă Mașini 2006/42 / CE.

Gama de centrale Tatano in clasa 5  este premiată prin diverse stimulente ale statului (naționale și străine) pentru impactul minim asupra mediului. Valorile emisiilor, datorita unei proiectari sustenabile, se încadrează în reglementarile impuse de multe state, precum: Franța (flame verte), Elveția (VKF - LRV11), Germania (BImSchV) România (Casa Verde, Certificate Verzi), Austria (FAV BGBI 331 + BGBLA 312), Danemarca , Croația, Luxemburg etc.

 

EN 303-5:2012 - CLASE 5 cerințe de siguranță 
Centrale pentru încălzire cu combustibil solid, cu încărcare manuală sau automată cu putere termică nominală de până la 500 kW. Terminologie, cerințe, testare și marcare.
Efectuarea procedurii complete de omologare ne permite să garantăm un produs sigur pentru clienții noștri.
Centralele noastre sunt, garantate si raspund celor mai restrictive reglementările privind masurile de siguranță, care pornesc de la variația tensiunilor electrice la dispozitivele de siguranță pentru supraîncărcare focar, de la controlul instantaneu al presiunilor de funcționare până la blocare de siguranta datorata  obstrucției cosului de fum.

 

UNI EN 14785:2006
Standard european referitor la proiectare, fabricație, construcție, siguranță și performanță (eficiență și emisii), instrucțiuni și marcare, precum și metodele de încercare și combustibilii aferenti pentru aparatele de încălzire casnice de până la 50 kW.

 

Ecodesign 2020
Obiectivul Ecodesign 2020 este de a crește eficiența energetică și de a reduce emisiile nocive în atmosferă. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană a decis să introducă și să aplice criterii de proiectare ecologice și pentru generatoarele de căldură pe biomasă.
Reglementările privind proiectarea ecologică vor intra în vigoare în cele 28 de țări ale UE și în toate țările SEE (Spațiul Economic European) începând cu 1 ianuarie 2020 (Regulamentul UE 2015/1189); Angajamentul Tatano este concret și îndreptat către un viitor din ce în ce mai eco-sustenabil, dezvoltând noi linii de produse care îndeplinesc deja cerințele unei construcții ecologice și se mândresc cu un conținut tehnologic ridicat.
Datorită unei selecții atente a componentelor, Tatano garantează produse cu consum redus de energie clasificate în clasele cu cea mai mare eficiență energetică: A + și A ++.DM 7 novembre 2017, n. 186Regulament care reglementează cerințele, procedurile și competențele pentru eliberarea unei certificări de mediu a generatoarelor de căldură alimentate cu combustibili biomasă granulară si solidă. (17G00200) (JO seria generală n.294 din 18-12-2017). Intrarea în vigoare a prevederii: 02/01/2018.

Produsele noastre in posesia certificării de mediu respectă toate cele 5 indicatoare de mediu: eficiență, CO, OGC, NOx, Pulberi.
De asemenea, acestea respectă criteriile foarte stricte de protecție a aerului pentru zonele cu un indice ridicat de poluare pentru care se aplică măsuri restrictive de protecție.