Deducții fiscale de 50% pentru eficiența energetică:
in ce constau?

Scutirea fiscală constă in deduceri din IRPEF sau IRES și se acordă la efectuarea intervențiilor care cresc nivelul de eficiență energetică a clădirilor existente.

Procentele de deducție variază în funcție de mai multi factori: dacă intervenția se referă la o constructie de proprietate individuală sau la un grup de cladiri dintr-un complex rezidential, precum și anul în care a fost realizată.

Pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de climatizare cu generatoare de căldură alimentate cu biomasă, deducerea va fi acordată până la maximum 30.000,00 euro.

Suma deductibilă este împărțită în 10 rate anuale egale.

Toți contribuabilii supuși taxarii Irpef, cu rezidență sau nu pe teritoriul statului, pot utiliza deducerea, chiar dacă au venituri comerciale si care dețin dreptul de proprietate asupra imobilului supus intervenției de eficientizare.

SUBIECTI:

 • Persoane fizice, inclusiv comercianți de arte și profesionisti
 • Societati de persoane, Societati in nume colectiv,  societăți pe acțiuni, Srl-uri
 • Asociațiile si afiliatiile între profesioniști
 • Organisme publice și private care nu desfășoară activități comerciale.
 • Instalați o centrala pe biomasă
 • Declaratia de conformitate a unui tehnician de instalatii specializat. Pentru sistemele care nu depășesc 100Kw, acest document poate fi înlocuit cu certificarea producătorului de cazane.
 • Certificatul de performanță energetică (APE). Acest document indică datele referitoare la eficiența energetică a clădirii, utilizând proceduri aprobate de Regiuni și Provinciile autonome.
 • Fișă informativă: listă care indică toate lucrările efectuate.

ATENȚIE:
Nu poate fi cumulată deducția IRPEF pentru renovarea clădirii și deducerea IRPEF pentru economisirea de energie primara.
Prin urmare, în cazul în care intervențiile efectuate se încadrează atât în facilitățile pentru reabilitarea energetica, cât și în cele pentru renovări ale clădirilor, veți beneficia doar de o singura deducere.

Il Superbonus 110% rappresenta un'importante occasione anche per i progettisti, che grazie al programma Network Tatano possono beneficiare di importanti vantaggi:

 • Ricevere tanti contatti qualificati: grazie all'elevato livello di visibilità e visite del sito e dei diversi canali Tatano, il numero di richieste e contatti qualificati di utenti finali è in continua crescita. 
 • Avere al fianco un partner tecnologico di alto livello che consente di progettare soluzioni complete e integrabili in origine grazie all'ampissima gamma che soddisfa tutte le possibili applicazioni di riqualificazione, dalle caldaie a biomassa e pannelli solari ai sistemi di accumulo.
 • Contare su una vasta rete di installatori qualificati e fidelizzati Tatano, che garantisce tranquillità al progettista nella fase di installazione e messa in esercizio dell’impianto progettato.
 • Avvalersi delle soluzioni Tatano di cessione del credito fiscale sia per i casi di interventi del Superbonus 110% che per quelli al 65% e 50% con capienza sufficiente anche per le spese di progetto.

 

Richiedi una valutazione

Deducții fiscale de 50% pentru eficiența energetică:
in ce constau?

Scutirea fiscală constă in deduceri din IRPEF sau IRES și se acordă la efectuarea intervențiilor care cresc nivelul de eficiență energetică a clădirilor existente.

Procentele de deducție variază în funcție de mai multi factori: dacă intervenția se referă la o constructie de proprietate individuală sau la un grup de cladiri dintr-un complex rezidential, precum și anul în care a fost realizată.

Pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de climatizare cu generatoare de căldură alimentate cu biomasă, deducerea va fi acordată până la maximum 30.000,00 euro.

Suma deductibilă este împărțită în 10 rate anuale egale.

Toți contribuabilii supuși taxarii Irpef, cu rezidență sau nu pe teritoriul statului, pot utiliza deducerea, chiar dacă au venituri comerciale si care dețin dreptul de proprietate asupra imobilului supus intervenției de eficientizare.

SUBIECTI:

 • Persoane fizice, inclusiv comercianți de arte și profesionisti
 • Societati de persoane, Societati in nume colectiv,  societăți pe acțiuni, Srl-uri
 • Asociațiile si afiliatiile între profesioniști
 • Organisme publice și private care nu desfășoară activități comerciale.
 • Instalați o centrala pe biomasă
 • Declaratia de conformitate a unui tehnician de instalatii specializat. Pentru sistemele care nu depășesc 100Kw, acest document poate fi înlocuit cu certificarea producătorului de cazane.
 • Certificatul de performanță energetică (APE). Acest document indică datele referitoare la eficiența energetică a clădirii, utilizând proceduri aprobate de Regiuni și Provinciile autonome.
 • Fișă informativă: listă care indică toate lucrările efectuate.

ATENȚIE:
Nu poate fi cumulată deducția IRPEF pentru renovarea clădirii și deducerea IRPEF pentru economisirea de energie primara.
Prin urmare, în cazul în care intervențiile efectuate se încadrează atât în facilitățile pentru reabilitarea energetica, cât și în cele pentru renovări ale clădirilor, veți beneficia doar de o singura deducere.

Gli interventi cosiddetti "trainanti" che accedono quindi direttamente al Superbonus 110% sono:

Isolamento termico
Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spessa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari.

Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati 
Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a pellet almeno in classe A ++ (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.

Il limite di spesa è in funzione di unità immobiliare e varia da 20 000 € a 15 000 €.

In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.

 

Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)
La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a pellet almeno in classe A ++ (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici

Nel testo convertito in legge è stata inserita la possibilità, per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, di annoverare tra i trainanti le caldaie a pellet, a patto che siano in classe A ++. Il limite di spesa è di 30.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.

È possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti" sopradescritti e rispettino le condizioni per l’accesso al Superbonus (doppio salto di classe e requisiti minimi).

 

Per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

 - fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);

 - fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;

fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.


Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

- fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,

- fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, eseguiti su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»), la detrazione è calcolata su un ammontare di spese fino a 30.000 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal Decreto Legge 63/2013 art.14. Questi interventi sono quindi detraibili al 110% in 5 anni con i relativi tetti di spesa solo se accoppiati ad almeno uno degli interventi "trainanti" citati in precedenza.

Sismabonus
Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Sono detraibili al 110% in 5 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti" o di adeguamento sismico. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per i sistemi di accumulo elettrico.

La detrazione per fotovoltaico non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Importante sottolineare come nel testo convertito in legge sia stato fatto riferimento alle comunità energetiche (Legge n.8 del 28/2/2020).

Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici
Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti".

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

Inoltre per poter beneficiare del Superbonus 110% è importante che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti dal Decreto Attuattivo DM Requisiti di agosto 2020, in termini di caratteristiche prestazionali dei componenti e i massimali di spesa per ogni intervento.

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Superbonus 110%".

Contactați-ne pentru mai multe informații

Dacă doriți suport tehnic si comercial pentru a alege unul dintre produsele noastre, pentru a beneficia de deducerile fiscale, completați formularul de contact 

Completează formularul
Contattatemi intorno alle ore:
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nella pagina di informativa sulla privacy presente nel sito.
*Prima di inviare questa richiesta, ti invitiamo a leggere la nostra Privacy Policy