Certificate albe (TEE)

Certificatele albe, cunoscute și sub denumirea de „Certificate/Titluri de eficiență energetică” (TEE), sunt certificate negociabile care atestă realizarea economiilor de energie în utilizarea finală a energiei prin intervenții și proiecte pentru creșterea eficienței energetice.

Sistemul de certificate albe a fost introdus în legislația italiană prin decretul ministerial din 20 iulie 2004 și modificările ulterioare. și prevede că distribuitorii de energie electrică și gaze naturale sa atinga anual anumite obiective cantitative de economie de energie primară, exprimate în tone de petrol economisit (TEP).

Un certificat este echivalent cu economisirea echivalentului unei tone de petrol (TEP).

Unități de cogenerare cu eficiență ridicată (CAR)

Distribuitorii de energie electrică și gaze își pot îndeplini obligația prin implementarea de proiecte de eficiență energetică care dau dreptul la certificate albe sau prin achiziționarea de TEE-uri de la alte entități de pe piața certificatelor de eficiență energetică organizata de GME.
Unitățile de cogenerare cu randament ridicat (CAR) pot accesa sistemul de certificate albe în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite prin Decretul ministerial din 5 septembrie 2011.
 

 

Decretul din 28 decembrie 2012
Cadrul național de reglementare în acest domeniu a fost recent modificat odată cu publicarea Decretului din 28 decembrie 2012, care definește obiectivele cantitative naționale de economisire a energiei, în creștere în timp, pentru companiile de distribuție a energiei electrice și a gazelor pentru anii 2013 până în 2016 și introduce noi figuri admise pentru prezentarea proiectelor pentru eliberarea certificatelor albe.

Pot depune proiecte pentru eliberarea Certificatelor Albe companiile de distribuție a energiei electrice și a gazelor cu peste 50.000 de clienți finali „subiecții obligați”, companii controlate de aceste companii, distribuitorii, companiile care operează în sectorul serviciilor de energie, companiile și entitățile care se echipează cu un energy manager sau un sistem de management al energiei în conformitate cu ISO 50001.
 

 

Pentru mai multe informații, consultați site-ul web GSE
www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi

Riscaldamento residenziale

Clasa 5

Accesați pagina
produselor care beneficiaza
de stimulentele Contului termic

Contattaci per maggiori informazioni

Completează formularul
Contactează-mă în jurul orei:
Accept pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu condițiile exprimate în pagina de informații privind confidențialitatea de pe site.
Înainte de a trimite această solicitare, vă rugăm să citiți Privacy Policy