Εταιρεία Νέα & Εκδηλώσεις 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

78η Διεθν? ?κθεση Θεσσαλον?κης

Θα θ??λαμε να σας ενημερ???σουμε ??τι ??πως κ?鬨θε χρ??νο ??τσι και φ??τος η εταιρε?α  TATANO θα
δ???σει το παρ???ν της στην  «78η Διεθν? ?κθεση Θεσσαλον?κης »στο Διεθν??ς Εκθεσιακ?? Κ??ντρο
Θεσσαλον?κης απ?? τις 7 ??ως τις 15 Σεπτεμβρ?ου 2013.Σας περιμ??νουμε ??ξω απ?? το περ?πτερο 8
στον υπα?θριο χ???ρο C08 για να γνωρ?σετε και απ?? κοντ?鬨 τα πρωτοποριακ?鬨 μας προ????ντα.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 16:00-22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ:10:00-22:00

F.lli Tatano Snc